آخرین اخبار

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری روز دوشنبه در حکمی، دکتر ابراهیم ابراهیمی مدیرکل امور مجلس وزارت علوم را با حفظ سمت، به عنوان «نماینده وزیر و مسئول دفتر هماهنگی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان و همچنین هماهنگ کننده هیات های انتظامی اعضای هیات علمی» من

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری روز دوشنبه در حکمی، دکتر ابراهیم ابراهیمی مدیرکل امور مجلس وزارت علوم را با حفظ سمت، به عنوان «نماینده وزیر و مسئول دفتر هماهنگی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان و همچنین هماهنگ کننده هیات های انتظامی اعضای هیات علمی» من

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری روز دوشنبه ۹۶/۱۱/۲ در حکمی، دکتر ابراهیم ابراهیمی مدیرکل امور مجلس وزارت علوم را با حفظ سمت، به عنوان «نماینده وزیر و مسئول دفتر هماهنگی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان و همچنین هماهنگ کننده هیات های انتظامی اعضای هیات علمی» منصوب کرد.
سفر استانی اعضای محترم کمیسیون آموزش وتحقیقات به همراه جناب آقای دکتر روشن معاون محترم حقوقی و امور مجلس، دکتر ابراهیمی مدیرکل محترم دفتر امور مجلس، جناب آقای دکتر جعفری معاون محترم دفتر امور مجلس به استان هرمزگان برای بازدید از مراکز علمی و آموزشی

سفر استانی اعضای محترم کمیسیون آموزش وتحقیقات به همراه جناب آقای دکتر روشن معاون محترم حقوقی و امور مجلس، دکتر ابراهیمی مدیرکل محترم دفتر امور مجلس، جناب آقای دکتر جعفری معاون محترم دفتر امور مجلس به استان هرمزگان برای بازدید از مراکز علمی و آموزشی

سفر استانی اعضای محترم کمیسیون آموزش وتحقیقات به همراه جناب آقای دکتر روشن معاون محترم حقوقی و امور مجلس، دکتر ابراهیمی مدیرکل محترم دفتر امور مجلس، جناب آقای دکتر جعفری معاون محترم دفتر امور مجلس به استان هرمزگان برای بازدید از مراکز علمی و آموزشی در تاریخ ۹۶/۱۰/۱۹لغایت ۹۶/۱۰/۲۰
سفر استانی اعضای محترم کمیسیون آموزش وتحقیقات به همراه جناب آقای دکتر روشن معاون محترم حقوقی و امور مجلس، دکتر ابراهیمی معاون دفتر امور مجلس، جناب آقای دکتر جعفری معاون دفتر امور مجلس و جناب آقای دکتر پورمحمدی مشاور محترم دکتر روشن   به استان هرمزگان

سفر استانی اعضای محترم کمیسیون آموزش وتحقیقات به همراه جناب آقای دکتر روشن معاون محترم حقوقی و امور مجلس، دکتر ابراهیمی معاون دفتر امور مجلس، جناب آقای دکتر جعفری معاون دفتر امور مجلس و جناب آقای دکتر پورمحمدی مشاور محترم دکتر روشن به استان هرمزگان

سفر استانی اعضای محترم کمیسیون آموزش وتحقیقات به همراه جناب آقای دکتر روشن معاون محترم حقوقی و امور مجلس، دکتر ابراهیمی مدیرکل محترم دفتر امور مجلس، جناب آقای دکتر جعفری معاون محترم دفتر امور مجلس و جناب آقای دکتر پورمحمد مشاور محترم معاون حقوقی و امور مجلس به استان هرمزگان برای بازدید از مراکز علمی و آموزشی در تاریخ ۹۶/۱۰/۱۹لغایت ۹۶/۱۰/۲۰
نخستین اجلاس سراسری هم اندیشی ارتقاء تعامل دولت و مجلس شورای اسلامی

نخستین اجلاس سراسری هم اندیشی ارتقاء تعامل دولت و مجلس شورای اسلامی

برگزاری نخستین اجلاس هم اندیشی ارتقاء تعاملات دولت و مجلس شورای اسلامی با حضور مسئولان و مقامات عالی رتبه دولت و مجلس شورای اسلامی و کارشناسان محترم دفاتر امور مجلس سراسر کشور