آخرین اخبار

دیدار مدیرکل دفتر آموزش عالی غیردولتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی

دیدار مدیرکل دفتر آموزش عالی غیردولتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی

روز دوشنبه مورخ ۹۸/۰۵/۲۸ خانم دکتر فرزانه شمیرانی مدیرکل دفتر آموزش عالی غیردولتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با آقای محسن بیگلری نماینده محترم مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی در محل وزارت عتف دیدار و گفتگو نمودند.
دیدار قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه با نماینده مردم مراغه و عجب شیر در مجلس شورای اسلامی

دیدار قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه با نماینده مردم مراغه و عجب شیر در مجلس شورای اسلامی

روز یکشنبه مورخ ۹۸/۰۵/۲۷ آقای دکتر عبدالرضا باقری قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه با آقای دکتر علی جلیلی شیشوانی نماینده محترم مردم مراغه و عجب شیر در مجلس شورای اسلامی در محل وزارت عتف دیدار و گفتگو نمودند.
دیدار معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی

دیدار معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی

روز یکشنبه مورخ ۹۸/۰۵/۲۷ آقای دکتر علی خاکی صدیق معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با آقای جبار کوچکی نژاد ارم ساداتی نماینده محترم مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در محل وزارت عتف دیدار و گفتگو نمودند.
دیدار معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با نماینده مردم نی ریز و استهبان در مجلس شورای اسلامی

دیدار معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با نماینده مردم نی ریز و استهبان در مجلس شورای اسلامی

ظهر روز سه شنبه مورخ ۹۸/۰۵/۲۲ آقای دکتر علی خاکی صدیق معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با آقای اصغر مسعودی نماینده محترم مردم نی ریز و استهبان در مجلس شورای اسلامی در محل وزارت عتف دیدار و گفتگو نمودند.
دیدار معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با نماینده مردم بافت، رابر و ارزوئیه در مجلس شورای اسلامی

دیدار معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با نماینده مردم بافت، رابر و ارزوئیه در مجلس شورای اسلامی

روز یکشنبه مورخ ۹۸/۰۵/۱۳ آقای دکتر علی خاکی صدیق معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با آقای علی بختیاری نماینده محترم مردم بافت، رابر و ارزوئیه در مجلس شورای اسلامی با حضور دکتر محمدرضا جعفری سرپرست دفتر امور مجلس در محل وزارت عتف دیدار و گفتگو نمودند.