آخرین اخبار

دیدار معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با نماینده مردم فردوس، سرایان، طبس و بشرویه در مجلس شورای اسلامی

دیدار معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با نماینده مردم فردوس، سرایان، طبس و بشرویه در مجلس شورای اسلامی

روز دوشنبه مورخ ۹۸/۰۹/۰۴ آقای دکتر علی خاکی صدیق معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با آقای محمدرضا امیرحسنخانی نماینده محترم مردم فردوس، سرایان، طبس و بشرویه در مجلس شورای اسلامی در محل وزارت عتف دیدار و گفتگو نمودند.
دیدار قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه با نماینده مردم رامیان و آزادشهر در مجلس شورای اسلامی

دیدار قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه با نماینده مردم رامیان و آزادشهر در مجلس شورای اسلامی

روز دوشنبه مورخ ۹۸/۰۸/۲۰ آقای دکتر عبدالرضا باقری قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه با آقای علیرضا ابراهیمی نماینده محترم مردم رامیان و آزادشهر در مجلس شورای اسلامی در محل وزارت عتف دیدار و گفتگو نمودند.
دیدار وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با نماینده مردم ماه نشان، ایجرود، دهستانهای بوغداکندی و قلتوق در مجلس شورای اسلامی

دیدار وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با نماینده مردم ماه نشان، ایجرود، دهستانهای بوغداکندی و قلتوق در مجلس شورای اسلامی

روز شنبه مورخ ۹۸/۰۸/۱۸ آقای دکتر منصور غلامی وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری با آقای سید مرتضی خاتمی نماینده محترم مردم ماه نشان، ایجرود، دهستانهای بوغداکندی و قلتوق در مجلس شورای اسلامی در محل وزارت عتف دیدار و گفتگو نمودند.
دیدار وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی

دیدار وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی

روز دوشنبه مورخ ۹۸/۰۸/۱۳ آقای دکتر منصور غلامی وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری با آقای دکتر عبدالرضا عزیزی نماینده محترم مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی در محل وزارت عتف دیدار و گفتگو نمودند.
دیدار وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی

دیدار وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی

روز دوشنبه مورخ ۹۸/۰۸/۱۳ آقای دکتر منصور غلامی وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری با آقای مهندس سیداحسن علوی نماینده محترم مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی در محل وزارت عتف دیدار و گفتگو نمودند.