نشست جمع بندی مسایل آموزش عالی خراسان جنوبی با حضور معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ۵ شنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸

۲۳ تیر ۱۳۹۸ ۴