شرح وظایف

تعداد بازدید:۳۲۸۵

- ارتباط مستمر با مراجع مختلف قانونگذاری و اعزام نماینده یا نمایندگان برای شرکت در جلسات مربوط؛
- هماهنگی و انجام امور مربوط به کمیسیون اصول ۸۸ و ۹۰ قانون اساسی، تذکرات، سئوالات، نامه ها و شکایات ارجاعی از طرف نمایندگان مجلس شورای اسلامی؛
- شرکت در کمیسیون ها و جلسات هیأت دولت و مجلس شورای اسلامی و همچنین انجام هماهنگی های لازم در مورد شرکت سایر مسئولین و کارشناسان ذیربط؛
- پاسخگویی به شکایات و نامه های ارسالی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با همکاری معاونت ها و واحدهای مربوط؛
- تهیه و تدوین پاسخ تذکرات و سئوالات نمایندگان مجلس شورای اسلامی با همکاری واحدهای مربوط؛
- دفاع از لوایح مطروحه در هیأت دولت و مجلس شورای اسلامی و همچنین طرح‌های قانونی مرتبط با آموزش عالی؛
- نظارت، مشارکت، ارائه پیشنهادات و انجام دفاعیات لازم از لایحه بودجه و برنامه های پنج ساله در بخش آموزش عالی با هماهنگی و همکاری واحدهای مربوطه در وزارتخانه؛
- بررسی صورت مذاکرات جلسات مجلس شورای اسلامی و انجام اقدام مقتضی در مورد مطالبی که راجع به آموزش عالی مطرح می گردد؛

- تهیه گزارش و جداول شش ماهه و سالیانه برای مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری.
- انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق.