ملاقات با مدیرکل

تعداد بازدید:۳۵۲

متقاضیان محترم می توانند در روز دوشنبه هر هفته از ساعت ۱۰ تا ۱۲ با مدیرکل محترم دفتر امور مجلس ملاقات نمایند. برای هماهنگی و تنظیم وقت ملاقات لطفاً با شماره تلفن ۸۲۲۳۳۶۴۰ آقای محمدرضا دائمی (مسئول دفتر) تماس حاصل فرمائید